A:RPG rulebook update

Hi,

We would like to write few words to backers of Afterglow: Post-apocayptic Role-Playing Game (Polish edition).

Po zakończeniu kampanii Wspieram.to podawaliśmy wrzesień jako termin premiery podręcznika. Dziś jednak będziemy musieli przyznać, że termin ten przesunie się przynajmniej o miesiąc. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. Wciąż powstają ostatnie teksty do podręcznika i spływają do nas ilustracje. W tym miesiącu rozpoczynamy korektę i skład pierwszych rozdziałów.

Pod koniec września planujemy rozesłać do Wspierających, którzy wyrażą taką chęć, pierwszą wersję podręcznika w formacie PDF. Będziemy mieć chwilę czasu, przed wysłaniem podręcznika do drukarni, aby zebrać Wasze opinie i wprowadzić ewentualne poprawki.

Przepraszamy za to opóźnienie i dziękujemy Wam za cierpliwość i wyrazy wsparcie, które wciąż do nas spływają.